Добавки към “Мафия”

60.00$

Description

** Добавки към мафия **

**Слот за мафия - 5€ **
**𝗨𝗻𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱 𝘀𝗹𝗼𝘁𝘀 - 25€ (може да сте колкото пожелаете)**
**Смяна на къща - 15€**
**Премахване на warn на мафия - 5€**
** Whitelist за къстъм оръжия на цялата мафия - 35€**
** Ваш магазин за жилетки и патрони в къщата ви - 20€**
** Ваш магазин за оръжия в къщата ви - 30€**
** Смяна на име - 15€**

А всичко общо 60€