Eclipse Starter pack

5.00$

Description

══════════ :fire: 𝐄𝐜𝐥𝐢𝐩𝐬𝐞 𝐑𝐨𝐥𝐞𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐜𝐤 - 5€:fire: ══════════
💰 | +20К$ ( нормална икономика)
🚗 | + Автомобил по избор от Car дилъра
🍾 | + 2 оръжия по избор
📲 | + Custom телефон номер